Your search results

Pasvajokime veidu į saulę,
Tu nurimk, Tave banga apglėbs…
Ir gyvenkime svajonėj,-
Saulės krašte – kiekvieną rytą sutikt!

Saulė kyla. Šėlsta jūra
Kiek aprėpt gali…
Tolumoj jau nebeieškai kito kranto,
Čia – namai savi!